featured image

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ  

Organizátorom kampane (ďalej len „Kampaň“) na podporu predaja pneumatík Continental je Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 3275/24, 984 01 Lučenec (ďalej len „Organizátor“).  

Organizátor realizuje Kampaň v Slovenskej republike v servisnej sieti, ktorej úplný zoznam je uvedený na www.nicholtrackt.sk. 

Účastníkom kampane (ďalej len „Účastník“) usporiadanej Organizátorom sa môžu stať výhradne tí zákazníci, ktorí si v čase od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 na predajne Organizátora kúpia 4 ks zimných osobných alebo 4×4/SUV pneumatík značky Continental (ďalej len „Pneumatiky“) a zaplatia za ne ihneď v hotovosti alebo platobnou kartou. 

Platnosť kampane: od 1. 10. 2019 do 30. 11. 2019 alebo do vyčerpania kupónov.  

Predmetom Kampane je odmena za nákup sady Pneumatík podľa Všeobecných podmienok a pravidiel Kampane. Odmena bude realizovaná podľa nasledujúcich podmienok: 


• V prípade zakúpenia pneumatík s priemerom ráfiku nižším alebo rovným 16“ je možné uplatniť maximálne 3 ks kupónov v hodnote 10 € za kupón.


• V prípade zakúpenia pneumatík s priemerom ráfiku vyšším alebo rovným 17“ je možné uplatniť maximálne 6 ks kupónov v hodnote 10 € za kupón.

 

• Nie je možné uplatniť kupóny v hodnote presahujúcej nominálnu hodnotu poskytnutej služby. 

 

Kupón je možné uplatniť v mieste nákupu pneumatík (servisnej sieti Organizátora) na realizáciu služby prezutie pneumatík alebo geometria. Nie je možné ním kryť akýkoľvek nákup tovaru.  

Hodnotu kupónov nie je možné deliť. Ich hodnotu je možné sčítať, a to maximálne do hodnoty 30 €, resp. 60 € podľa druhu zakúpených pneumatík. Kupóny sú uplatniteľné jednorázovo v rámci poskytovanej služby.   

Kampaň sa nevzťahuje na internetový nákup pneumatík, nákup na dobierku alebo nákup na faktúru.  

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu VŠEOBECNÝCH PODMIENOK A PRAVIDIEL. Všetky informácie o zmenách VŠEOBECNÝCH PODMIENOK A PRAVIDIEL Účastník nájde na webe www.nicholtrackt.sk.   

 Na vymáhanie Odmeny v rámci Kampane nenáleží Účastníkovi právny nárok.  

Všetky informácie o Kampani nájdete na www.nicholtrackt.sk alebo na predajných a servisných miestach Organizátora.

Akcia platí len na pobočkách v Nitre, Banskej Bystrici a v Lučenci!  

 

V Lučenci 1. 10. 2019 

 

Nicholtrackt s.r.o.,  Fiľakovská cesta 3275/24 984 01 Lučenec