Vážení zákazníci!


Ku dňu 15.8.2018

je pobočka Nicholtrackt Nové Zámky

ZRUŠENÁ.


 V prípade akýchkoľvek záležitostí môžete naďalej kontaktovať

p. Jozefa Kováča

telefonicky na 0905 600 749,

alebo mailom na jozef.kovac@nicholtrackt.sk prípadne zamky@nicholtrackt.sk


Za pochopenie ďakujeme

Nicholtrackt s.r.o