Vážení zákazníci!


Ku dňu 29.1.2018bude pobočka Nicholtrackt Bratislava

ZRUŠENÁ.


 V prípade akýchkoľvek záležitostí môžete naďalej kontaktovať

p. Jozefa Kreta

telefonicky na 0908 929 202,

alebo mailom na kret@nicholtrackt.sk


Za pochopenie ďakujeme

Nicholtrackt s.r.o