Ochrana osobných údajov

Internetový obchod nicholtrackt.sk je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Plne rešpektujeme právo našich zákazníkov na súkromie, ale pre vybavenie objednávky potrebujeme určité osobné údaje , ktoré budú použité výlučne na účel dodania tovaru, prípadne na kontakt so zákazníkom. Žiadne osobné údaje neposkytujeme tretej strane, s výnimkou prepravnej spoločnosti, ktorej musíme poskytnúť určité osobné údaje za účelom doručenia tovaru.

Prevádzkovateľ internetového obchodu nicholtrackt.sk spoločnosť Nicholtrackt s.r.o, Fiľakovská 24, 98401 Lučenec týmto prehlasuje, že zo získanými osobnými údajmi nakladá v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu nicholtrackt.sk si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného ukladania osobných údajov v prípade napadnutia internetového obchodu nicholtrackt.sk neznámym páchateľom - hackerom. V tomto prípade neplatia uvedené pravidlá o ochrane osobných údajov.


© Copyright Nicholtrackt 2017.
Powered by Alchymista