NICHOLTRACKT, s. r. o.

L u č e n e c

 

O Z N Á M E N I E

 

Týmto oznamujeme rozpis pracovnej doby počas vianočných a novoročných sviatkov 2017/2018.

 

22.12.2017 – piatok – ZATVORENÉ

 

27. 12. 2017 – streda  pracovná doba 08.00 – 13,00 hod.

28.12.2017 – štvrtok  pracovná doba 08.00 – 13,00 hod.

29. 12. 2016 –piatok – pracovná doba 08,00 – 13,00 hod.

 

2.1. 2018 – 5. 1. 2018    VEREJNOSŤ ZATVORENÉ