Vážení zákazníci!

S platnosťou od 22.9.2017
nebude pobočka Bratislava poskytovať žiadne autoservisné ani pneuservisné služby.

Zároveň prosíme zákazníkov, ktrorí majú v pobočke Bratislava uskladnené pneumatiky a, aby nás kontaktovali na telefónnych číslach 


0907 970 334 alebo 0908 929 202prípadne mailom na bratislava@nicholtrackt.sk, 


ohľadom dohodnutia termínu prevzatia uskladnených pneumatík, resp. presunutia uskladnených pneumatík do partnerského servisu. 


Za pochopenie ďakujeme
Nicholtrackt s.r.o