Bezplatný spätný odber opotrebovaných pneumatík

Bezplatný spätný odber opotrebovaných pneumatík

Pneumatiky a odpadové pneumatiky v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. sú pneumatiky, ktoré boli na trh Slovenskej republiky uvedené samostatne alebo na kolesách motorových vozidiel a nemotorových vozidiel bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh ako aj na použité pneumatiky pre...

ČÍTAJ VIAC

© Copyright Nicholtrackt 2017.
Powered by Alchymista